Ouderportaal

In het kader van Passend Onderwijs is elke school verplicht een schoolondersteuningsprofiel (SOP) te hebben. Hierin staat hoe de ondersteuning op school is georganiseerd en wat de school eventueel nog extra kan bieden. Om hier een reeël beeld van te geven vinden wij het belangrijk een leesbaar en up-to-date document te beschrijven. Momenteel wordt er gewerkt aan de nieuwe versie. Zodra het document beschikbaar is, zal deze op de site gepubliceerd worden. Tot die tijd is de oude versie beschikbaar.

Klik op de link hieronder, om het schoolondersteuningsprofiel van de Dr. Albert Schweitzerschool in te zien.

SOP Dr. Albert Schweitzerschool 2014 - 2015