Ouderportaal
OP DEZE PAGINA VINDT U SNEL INFORMATIE OVER MENSEN EN/OF ORGANISATIES MET WIE DE SCHOOL VEEL SAMENWERKT...

Sinds 01-08-2014 is de school de samenwerking aangegaan met het wetenschapsknooppunt van de Radboud Universiteit Nijmegen (WKRU), in het kader van onderzoekend leren:Vanaf 01-01-2015 is de gemeente Renkum verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp. DIt is georganiseerd in het sociaal loket van de gemeente: 


Indien u vragen heeft m.b.t. de gezondheid van uw kind:


Organisaties die nader onderzoek kunnen doen indien u vragen heeft over de ontwikkeling van uw kind: (zoals bij een vermoeden van b.v. ADHD, gedragsproblemen, angsten, autisme, trauma, tics, dwang en somberheid) 
                


Organisaties die nader onderzoek kunnen doen indien er een vermoeden van dyslexie is..:
                         


Organisaties die behandeling en/of onderzoek doen in geval bij vragen m.b.t. taal-/spraak van uw kind:
                
       Mela de Gruyter


Organisaties die onderzoek en begeleiding kunnen bieden bij motorische problemen:

                  Mery Hagemans

Organisaties die coaching voor uw kind bieden:

       
     "Paard helpt kind!"
     Wendy van der Klift