Ouderportaal

Schoolbestuur PPO de Link vormt het bevoegd gezag van 10 openbare scholen in de gemeenten Renkum, Rhenen en Wageningen. Met aandacht voor het eigen karakter van de scholen, wordt samengewerkt aan een vitaal zichtbaar openbaar onderwijs in de regio. Door de krachten te bundelen kunnen de scholen van elkaar leren en sommige zaken gezamenlijk aanpakken.

Het doel is om voor de ca. 2000 leerlingen kwalitatief goed onderwijs te verzorgen, met evenredige aandacht voor onderwijs en ontwikkeling. Naast de vergroting van kennis en vaardigheden zien we het ook als taak om leerlingen besef bij te brengen van belangrijke waarden en normen, zoals tolerantie, samenwerking, respect en verantwoordelijkheid.

Algemeen directuer is dhr. M. Buurman.

De voorzitter is de dhr. F. Wijsma.

 

Meer informatie over onze stichting kunt u vinden op de website www.ppodelink.nl