Ouderportaal

Activiteitencommissie (AC)


De AC levert een belangrijke bijdrage aan de activiteiten op school. De AC organiseert samen met de leerkrachten binnen- en buitenschoolse activiteiten, zoals het bezoek van Sint en Piet, het kerstfeest op school, Konings/sportdag en de ouder en kind avond. Deze activiteiten worden betaald vanuit de vrijwillige ouderbijdrage.

De ouderbijdrage
De AC vraagt een jaarlijkse vrijwillige bijdrage van EUR 25,00 per leerling aan de ouders / verzorgers van alle leerlingen. Dit ter dekking van de kosten van activiteiten die worden georganiseerd, zoals Sinterklaas, kerstfeest en sportdag.
De ouderbijdrage wordt gevraagd, geïnd en beheerd door de AC. Het gehele bedrag komt rechtstreeks ten goede aan de kinderen; alle leden van de AC zetten zich vrijwillig in voor de activiteiten. 
                                                             Onze AC

 
Esther Westerhof
(ouder van Miriam, 
Simon en Ruben)
Diana de Bruijn
(ouder van Yannick
en Nichola)
Sanne Graat
(ouder van Janna
en Fedde) 
Ingrid van 't Wout
(ouder van Wilco,
Saviniane en Sylvana)
   
Chantal van der
Holst
(leerkracht)
 Marian Hendriks
    (leerkracht)
Hetty Bosch
(ouder van
Sahraa en Yoonis)  
 
Marrit Nolten
(ouder van Bregje
en Lobke)
 
   
Saphira van den
Dam
(ouder van Jemil)
Karen Eikenaar
(ouder van Lieske en
Merijn)
Samantha Geurtsen
(ouder van Aaliyah en
Rayhan)