Ouderportaal
Welkom in groep 5/6
 
Wij zijn een gezellige groep met 32 kinderen, 22 kinderen in groep 5 en 10 kinderen in groep 6 . Samen met juf Marjolein en juf Chantal gaan wij er een super jaar van maken! 
 
Dit jaar gaan we weer veel leren. De meeste vakken kennen we al van voorgaande jaren, zoals rekenen, spelling, taal, technisch lezen en begrijpend lezen. Daar gaan we in groep 5 en 6 natuurlijk mee verder.
Ook werken we met leuke thema's die ons van alles laten zien dat bij wereldoriëntatie hoort!We zijn nog lang niet uitgeleerd! 

Aan de vakken voor wereldoriëntatie (geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek) wordt dit jaar weer in projectvorm gewerkt.
Ook staan kunstzinnige vakken als handvaardigheid, muziek (o.a. zangles), drama en tekenen op het programma.

Er komen in groep 6 ook nieuwe vakken aan bod, zoals topografie. We leren dit jaar alles over Nederland.
Ook gaan de kinderen proberen om een typediploma te halen. Verder gaat iedereen een spreekbeurt houden dit schooljaar en oefenen met het maken van een werkstuk. 

Op donderdag gymmen we samen met een andere groep.

Kortom, we gaan er samen een geweldig jaar van maken!