Ouderportaal
                                                WELKOM IN GROEP 1/2 A
De eerste stappen in het basisonderwijs. Een veilige, prettige omgeving waar het goed spelen en werken is, samen met anderen.
De dag-ritme kaarten geven de kinderen houvast, ze kunnen zien hoe de dag gaat verlopen.
Iedere ochtend ( en middag) wordt begonnen met een kring. Tijdens zo'n kring vertellen de kinderen hun verhaal, wordt er voorgelezen of verteld en worden er spelenderwijs een heleboel begrippen aangeleerd. Ook wordt er instructie gegeven, worden sociale vaardigheden aangeleerd, wordt er gezongen, worden projecten geïntroduceerd, kortom:de kring neemt in het dagelijkse gebeuren een belangrijke rol in. in feite wordt de basis gelegd voor de wereld-oriëntatie.

Via het planbord, waarbij ieder kind z'n keuze maakt door middel van zijn eigen plaatje, begint de werk periode. Er kan veel werk worden verzet, want er kan gekozen worden  uit o.a. de volgende mogelijkheden:
*bouwhoek, * Boekenhoek, * poppenhoek, *computer, *constructie materiaal, * voorbereidend taal-,reken-en schrijfwerk, *verven, *ontwikkelingsmateriaal, *b.v.puzzels, * het maken van creatieve knutsels, * poppennhuis, * klei enz.
We werken één week met dezelfde opdrachten op het planbord, waaronder ook de opdrachten van de week op staan. Dit zijn de opdrachten die verplicht zijn. Er zijn groepjes die instructie krijgen en de rest van de groep zet op dat moment een eerste stap naar zelfstandig werken en samenwerken.
Halverwege de ochtend is er een pauze met een van huis meegebracht hapje en/of drankje.
Daarna komen nog verschillende activiteiten aan bod, zoals spel en beweging in de gymzaal of buitenspelen op het schoolplein met verschillende materialen om de motoriek verder te ontwikkelen.
Naar muziek luisteren, muziek maken, bewegen op muziek, dramatische expressie, poëzie en nog vele andere zaken komen  in de loop van de ochtend en de middag aan de orde.
Tijdens al deze bezigheden wordt het kind gevolgd in zijn of haar ontwikkeling en kunnen spel en werken worden afgestemd op de behoeften van de leerling.
Er wordt gewerkt met de methode schatkist die alle facetten van het onderwijs aan kleuters in zich heeft.