Ouderportaal

Meld je aan voor de nieuwe activiteitencommissie van de Atlas!

11-04-2019
De twee leukste scholen van Renkum gaan samen als de Atlas Renkum. Ouderbetrokkenheid is op beide scholen een groot goed waar we heel dankbaar voor zijn. We hopen na de overgang naar ons mooie nieuwe schoolgebouw deze betrokkenheid minstens op een gelijk niveau te houden, maar bij voorkeur laten we deze nog groeien.

De nieuwe activiteitencommissie zal bestaan uit 5 ouders en 2 leerkrachten, het kernteam. De gedachte is dat het kernteam periodiek bij
elkaar komt en naar eigen inzicht werkgroepjes vormt die het organiseren van afzonderlijke activiteiten voor hun rekening nemen. Het is niet zo dat deze groep per se zelf alle taken uitvoert, maar juist ook de hulp van alle andere ouders vraagt. Een kernteam dus met een veel grotere groep van enthousiaste ouders die zo nu en dan kunnen en willen helpen.

Ben je geïnteresseerd? Meld je dan nu aan bij Rob Hulstein (info@de-atlas.nl) of Margreet van Caldenberg (m.vancaldenberg@jpthijsseschool.nl) door voor 19 april 2019 een mailtje te sturen.